Besøks- og fakturaadresse

BESØKSADRESSE

Trondheimsveien 2, bygg T

0560 Oslo

 


 

FAKTURAADRESSE

Fakturasentralen
Oslo Kommune
Boks 6532 - Etterstad
Oslo 0606

Merk: Koststed 50311 / 28905031